Cyber Security

Vi på Ingram Micro har verktygen och kunskaperna för att möjliggöra upprättandet av en god säkerhetspraxis.

Ingram Micros Cyber Security erbjudande omfattar hårdvara och mjukvara från världsledande tillverkare

Cyber Security är praxisen att skydda system, nätverk och applikationer från digitalt utförda attacker. Dessa attacker syftar vanligtvis till att komma åt, stjäla, ändra eller förstöra känslig information. Attackerna syftar även till att störa åtkomsten till värdefull information för att utpressa pengar från företag och individer eller avbryta normala affärsprocesser för att på olika sätt orsaka förluster.

Ingram Micro är idag en leverantör av produkter och mjukvaror från ledande säkerhetstillverkare med kompletterande avancerade säkerhetstjänster för att täcka ett brett kundbehov. Vårt erbjudande syftar till att hjälpa våra kunder att designa, besluta, implementera och utbilda för att skapa ett stabilt säkerhetskoncept för företag och organisation. Detta möjliggörs bland annat genom Ingram Micros internationella närvaro som under många år rekryterat företag och talanger inom säkerhetsområdet.

Kontakta oss

Ingram Micro Cyber Security Services

Ingram Micro erbjuder tre Cyber Security tjänster som hjälper till att identifiera och dokumentera risknivån på kundens infrastruktur. I testrapporten finns även rekommendationer på lösningar för att bearbeta säkerhetsbristerna som kan utnyttjas av angripare för olika ändamål. Testerna omfattar allt från omedveten spridning av olämplig information i publika domäner på Internet till regelrätta penetrationstester för att visa säkerhetsinfrastrukturens hållbarhet under attacker.

Tjänsterna simulerar de faser som en angripare genomgår som kallas för Cyber Kill Chain. Det handlar om hur angriparen hittar information, letar efter sårbarheter i system för att sedan penetrera systemen och få tillgång till viktig information.

Ingram Micro Public Discovery Testing

Samlar personliga och känsliga uppgifter om din organisation som är tillgänglig för allmänheten på internet. Detta simulerar den första fasen (d.v.s. informationsinsamlingsfasen) av Cyber Kill Chain som används av hackare. Testresultatet hjälper dig att identifiera uppgifter som kan hjälpa en angripare att planera en attack mot dina system och din information.

Ladda ner tjänstebeskrivning här.

Ingram Micro Vulnerability Assessment

Upptäcker, identifierar och klassificerar svagheter och säkerhetsbrister i organisationens datorer-, nätverks eller kommunikationsinfrastruktur. Sårbarhetsbedömning ger en inblick i en organisations nuvarande säkerhetsstatus och effektiviteten av de befintliga motåtgärderna.

Ladda ner tjänstebeskrivning här.

Ingram Micro Basic Penetration Testing

Testar säkerhetskontroller i en organisation genom att simulera en attack som en hacker kan utföra genom att utnyttja svagheterna i organisationens nätverk och applikationer. Denna tjänst identifierar externa och interna sårbarheter som skulle ge tillgång till organisationens kritiska tillgångar.

Ladda ner tjänstebeskrivning här.

Kontakta oss

Har du frågor om Cyber Security så tveka inte att höra av dig på csec.nordics@ingrammicro.com eller ring + 46 708 234 740

Shawn Akrawi

Business Development Manager