Hörnstenarna för vår framgång

Ett starkt engagemang för våra värderingar förenar och hjälper oss till bättre beslut och agerande, så att vi kan fokusera på framgången hos våra affärspartners och anställda.

Att alltid leverera framgångsrika resultat och en överlägsen upplevelse för alla, är viktigt för våra affärspartners, oss själva och vårt team.

Vi har de högsta etiska normerna, ledda av ärlighet, rättvisa och värdighet i varje handling vi gör, överallt, varje gång, med alla.

Kreativitet, flexibilitet och handlingskraft förstärker en konkurrenskraftig entreprenörsanda. Det finns inga alternativ till att alltid blicka framåt och en önskan att uppnå mer.

Genom att välkomna förändring och fatta svåra beslut levererar vi bättre resultat till våra kunder, leverantörer och medarbetare. Vi är inte rädda för att pröva oss fram eller göra det vi vet är rätt.

Vi säger vad vi gör och vi gör vad vi säger. Vi ansvarar för vårt agerande, individuellt och i grupp, uppfyller våra kund- och ekonomiska åtaganden och erkänner vårt sociala, samhälls- och miljöansvar.

Våra medarbetare och deras olika talanger definierar oss. Vi är engagerade i lärande, samarbete, öppenhet och innovation. Att attrahera, inspirera, behålla och uppmuntra våra bästa individer är grunden för vår framgång.